Gizlilik Sözleşmesi

Herşeyden önce, firmamız Başarı Mobile Bilişim Ürünleri ve Hizmetleri A.Ş. iş ilişkilerinde yüksek mesleki ahlak ve moral değerleri koruma ve geliştirmeye büyük önem vermekte, bu anlayışın gereği olarak da, yazı olarak beyan edilsin veya edilmesin her türlü iş ilişkisinde güvene dayalı bir işbirliğini oluşturmaya azami dikkat etmektedir.


Firmamız tarafından verilmekte olan Cellograf servisini kullandığınızda; ürünü satın aldığınız telefonun numarası, satın almış olduğunuz içerikle ilgili bilgiler, içeriği satın almak için kullandığınız kanal, vb. bilgiler, vereceğiniz e-posta adresiniz, servislerimizi kullanırken girdiğiniz adres ve/veya sayfalar ve tarafınızdan verilecek diğer kişisel bilgileriniz sistemlerimiz tarafından otomatik olarak alınmakta ve bu bilgiler sistemlerimize kayıt edilerek tarafımızdan toplanmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz kaydedilmemektedir.


Başarı Mobile bu bilgileri şu amaçlar için kullanabilir:

 

Başarı Mobile tarafından toplanan bu bilgileriniz 3. şahıslara satılmayacak veya kiralanmayacaktır. Ancak, Başarı Mobile bu bilgileri aşağıdaki şartlarda başka şirketler ya da kişilerle paylaşabilir:

 

Başarı Mobile Anayasanın 22. maddesi, Türk Ceza Kanunu'nun 132, 133, 134, 135 vd. Maddeleri, 06.02.2004 tarih ve 25365 Sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması Hakkında Yönetmelik" ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca haberleşmenin gizliliği, özel hayatın gizliliği, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, kişisel verilerin, işlenmesi, kaydedilmesi, ifşası hükümlerine uygun hareket etmekle yükümlü olup, yapılacak işlem, hizmet ve faaliyetlerle ilgili her türlü bilginin gizli olduğunu ve bunların gizliliğini sağlamak, bunları üçüncü kişilerin elde etmemesini, duymamasını ve görmemesini sağlamak ve bu kurala sıkı sıkıya uygulamakla yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. Hakkınızdaki kişisel bilgilerin korunmasını amaçlayan yasal düzenlemelere uygun fiziksel, elektronik ve prosedürel emniyet tedbirlerimiz bulunmaktadır. Kişisel bilgilerinizin güvenliğini ve gizliliği sağlayabilmek amacıyla çalışanlarımızın bu bilgilere erişimini de, size ürün ve hizmet sunabilmelerini veya işlerini yapabilmeleri sağlayacak oranda ve makul ölçülerde sınırlamaktayız.


Başarı Mobile servislerinde güvenlik için gerekli tedbirleri almaya özen göstermiştir.


Başarı Mobile, Gizlilik Beyanı ile duyurmuş olduğu bu ilkeleri güncelleme ve yenileme hakkına sahiptir.

SATICI: BAŞARI MOBILE BİLİŞİM ÜRÜNLERİ VE HİZMETLERİ A.Ş.
Adres: Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Cyber Plaza A Blok 6. Kat A- 602  2.Cadde     
Bilkent/ANKARA
Tel : 444 0 100
E-mail : info@basarimobile.com